Mehed ja jooga

Naised on keerulised. Mehed on lihtsad. Sellises ütluses on palju tõde ja mehe olemuse võlu peitub selle lihtsuses. Mees on eesmärgi looja ja seemne külvaja. Jõud, tahe ja vabadus ning oma tõelise olemuse mõistmine annavad mehele võimaluse elada oma ettemääratuse vääriliselt. Küsimused „kes ma olen?“, „mis on minu ettemääratus ja minu roll(id) elus?“, on mehe jaoks elulise tähtsusega.

Joogafilosoofia lähtub inimese olemuse mõistmisel kolmest tahust – keha, meel ja hing (osake kosmilisest energiast), mida võib koostöös piltlikult võrrelda autoga. „Keha“ on auto füüsiline struktuur, „meel“ on auto juhtimisinstrument (elektroonika, rool, piduri- ja gaasipedaal st. meie psüühiline struktuur – närvi- ja näärmesüsteem, mõtted, tunded, emotsioonid) ja „hing“ (osake jumalikust tervikust, kes kogeb füüsilist reaalsust) on reisija auto tagaistmel, kes rändab läbi aja ja ruumi omandades kogemusi füüsilises mateerias.

Kuidas seda „autot“ juhtida ning millised tegevused ja rollid tagavad  sisuka ja eesmärgi-pärase sõidu (jumaliku kogemuse)?

Harmoonilises süsteemis toimub kõik alati määratud rollides ja ülesannetega – hing istub tagaistmel ja annab juhised (kuidas, millal ja mida) meelele, oma teenrile, kes kasutab eesmärgipäraselt kõiki juhtimiseks vajalikke instrumente (närvi-ja näärmesüsteem), et auto (füüsiline keha) oleks heas korras, sõidukogemus eesmärgipärane ning ülendav reisija (hinge) ja teiste (hingede) jaoks.

Miks siis ikkagi meie „autod“ kihutavad hullumeelselt ja ennasthävitavalt ning vajavad pidevalt remonti ja turgutamist?

Peamine põhjus on enamasti ikkagi rooli taga istuvas meeles, kes seda autot hullunult juhib ja kes on kaotanud igasuguse sideme reisijaga (hingega) tagaistmel. Selle asemel, et kuulata ja täita etteantud ülesandeid ja käsklusi, on meel oma tekitatud müras unustanud reisija ja loonud kontakti iseenda väiksema venna egoga, kes on piiratud, eraldatud ja iseteadlik struktuur.  Meel on aja jooksul (lapsepõlvest kuni täiskasvanueani) salvestanud kogemusi, uskumusi, tundeid ja emotsioone, mis on kujundanud alateadlikud mustrid. Viimased on loonud harjumused, mis mõjutavad meie elustiili ja millest on saanud reaalsust kujundavad loovad jõud.

Arvatakse, et ligikaudu 99% tegevustest on tulenevad alateadvuse mõjudest.  Seega ainult 1% on tõeliselt teadlikud tegevused. Tegevuste teadlikkus, meele sisemiste struktuuride ja alateadvuse puhastamine ning sügavalt juurdunud sisemiste mustrite muutmine aga nõuab tugevat närvisüsteemi ja „auto“ määratud rollide taastamist.

Üldlevinud domineeriv kollektiivne elukorraldus (haridus, meedia, majandus jms) on meie meeleorganid suunanud meist väljapoole, mis on viinud meele tõde otsima väljaspoolt, looma ja suurendama veelgi eraldatuse illusiooni. See on jätnud meie sisemise olemuse mõistmise unarusse, mistõttu me eitame oma sügavamat päritolu ja ei ole teadlikud sellest, kuidas meie inimkogemus tervikorganismina ja meel eraldi üksusena töötab.

Jooga on vahend „meele“müra vaigistamiseks, et me näeksime ja kogeksime oma olemust täies potentsiaalis ja mõistaksime neid aspekte oma organismis, mis loovad disharmooniat. Joogid on inimkogemuse väga põhjalikult kaardistanud, aastatuhendatega kogemuste kaudu läbi testinud  ja arendanud välja praktilise tehnika, mis aitab jõuda sügava enesemõistmiseni ja tõeni iseendas. Jooga on üks vahend tõe otsijale, teekaart, kuidas oma olemust mõista, toita ja hooldada, et elada õnnelikku ja tervislikku elu.

Otsida tõde ja leida on tõeline olemus on mehele väga loomupärane, mis annab sügava rahulduse ja aitab vältida loomupäraseid nõrkusi nagu sisutühjad „vallutused“ (seksuaalsed ja materiaalsed), viha negatiivsed vormid (agressiivsus, vägivald), lõbu ja klammerdumine (hävitavad harjumused).

Kuidas seda teha? Tuleb piltlikult parandada autojuhi (meele) ja reisija (hinge) vahelist koostööd ja taastada algupärane käsuliin, läbi sisevaatluste valgustada meele pimedaid sahtleid ja riiuleid (alateadvust ning sellest tulenevaid mõttemustreid ja harjumusi), et nähtamatu saaks nähtavaks ning mõista selle hävitavat mõju. Niimoodi samm-sammult end teadlikult avastades mõistame me iseennast, oma meelt ja tema motiive ning käivitame loomuliku enesetervendamise protsessi. Sisemises vaikuses ja harmoonias hakkab ka „autojuht“  märkama „reisija“ juhendust tagaistmelt ning kõik asetub oma määratud kohale.

 

Jooga pakub laia valikut vahendeid, kuidas alustada teadlike sisevaatluste ja harjutustega.  Järjepideva praktikaga ei pea positiivseid tulemusi kaua ootama – sisemine mõistmine, rahulolu ja tugev tervis on sinu organismi kui terviku tasakaalu taastumise loomulik tulemus.

Mine üles