Ostutingimused

1. Ostutingimuste kehtivus
1.1. Käesolevad Ostutingimused kehtivad e-poe www.klaarsus.com klientide (edaspidi Klient) ja e-poe omaniku Klaarsus OÜ (edaspidi Klaarsus) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Kui Ostutingimuste mõni punkt on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, siis lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
1.3. Lisaks Ostutingimustele reguleerivad Kliendi ja Klaarsuse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis väljakujunenud Head Tavad.
1.4. Klaarsus jätab endale õiguse käesolevaid Ostutingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tulenevalt seadusandluse või ärikeskkonna muutumisest. Ostutingimuste muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumisest e-poe interneti leheküljele www.klaarsus.com. Kui Klient esitas oma tellimuse enne Ostutingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses on ette nähtud teisiti. 
1.5. E-poes www.klaarsus.com tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud Ostutingimustega ja on nendega nõus. 

2. Kaupade hinnad
2.1. Klaarsuse e-poes müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%, kuid ei sisalda kohaletoimetamise tasu. Klaarsus.com jätab endale õiguse kaupade hindasid muuta vastavalt sellele, kuidas muutuvad sisseostuhinnad. Kui Klient esitas oma tellimuse enne hinna muutmist, kehtib talle hind, mis on näidatud tellimuse kinnituses. 
2.2. Kauba kohaletoimetamine maksab olenevalt kohaletoimetamise viisist, mille valib Klient.
2.3. Üle 30 EUR ostu toimetame Kliendi poolt valitud pakiautomaati Eestis tasuta.
2.4. Klaarsus jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli kaubal enne muudatuse jõustumist.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud toote lehel olevale nupule "Lisa ostukorvi".
3.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
3.3. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.4. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamisviisi ning kontrollib, kas Saaja andmed on korrektsed.
3.5. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendile e-mailile tellimuse kinnitus.
3.6. Pärast tellimuse eest tasumist saadetakse Kliendile e-maille arve.
3.7. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on  tellimuse eest tasunud Klaarsus OÜ arvelduskontole tellimuse eest 100% ulatuses.
4. Tellitud kauba eest tasumine
4.1. Tellitud kauba eest on võimalik kohe mugavalt tasuda pangalingi (ainult SEB, LHV ja Swedbank klientidele) kaudu. 
4.2. Pärast ostu vormistamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus, mille tasumiseks on aega 3 kalendripäeva (juhul, kui Te ei ole pangalingiga tasunud).
4.3. Kui Klient ei ole saanud arvet peale tellimuse eest tasumist 48 tunni jooksul, palume ühendust võtta Klaarsusega telefoni teel või e-maili info@klaarsus.com kaudu.
4.4. Kui Klient soovib pikemat maksetähtaega, tuleb eelnevalt ühendust võtta e-maili info@klaarsus.com kaudu. 
4.5. Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, loeb Klaarsus seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Kaupade kohaletoimetamine
5.1. Pärast tellimuse eest tasumist toimetatakse kaup Kliendini 1-4 päeva jooksul.
5.2. Kliendil on võimalik valida kolme kohaletoimetamise viisi vahel:
5.2.1. SmartPOST pakiautomaati (pakke- ja saatekulud 2.82 EUR), üle 30 EUR ost tasuta;
5.2.2. Omniva pakiautomaati (pakke- ja saatekulud 2.70 EUR), üle 30 EUR ost tasuta;
5.2.3. Kulleriga koju või töö juurde kätte (pakke- ja saatekulud 4.30 EUR).
5.3. Kaubale on võimalik ka ise järgi tulla aadressile Taluranna põik 3, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa. Ise kaubale järele tulles väljastame Kliendile kauba tasuta. 

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine
6.1. Klaarsus jätab endale õiguse tühistada tellimus juhul, kui Klient ei ole tellitud kauba eest tasunud Klaarsus OÜ arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnituse väljastamisest. 
6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kauba tagastamisest tuleb Klaarsust enne postitamist teavitada, saates info e-mailiga aadressile info@klaarsus.com.
6.3. Tagastatav kaup peab olema rikkumata ja kahjustusteta. 
6.4. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Klaarsuseni.
6.5. Klaarsus kompenseerib Kliendile ka kauba tagasi saatmise kulu. 
6.6. Kui on näha ja ekspertiis tuvastab, et tagastatud toode on viga saanud ja see on põhjustatud Kliendi poolt, ei kuulu toote eest raha tagasi maksmisele ja Klaarsus tagastab omakorda Kliendile toote.

7. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@klaarsus.com järgneva infoga:
7.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;
7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;
7.3.3. tellimise kuupäev;
7.3.4. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
7.3.5. Klaarsusele esitatav nõue;
7.3.6. tellimuse number, võimalusel lisada tellimuse kinnituse koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud pärast defekti ilmnemist hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Klaarsuselt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
7.5. Klaarsus ei vastuta:
7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Klaarsus vastutab Kliendi ees Klaarsuse poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
8.2. Klient vastutab Klaarsuse ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. Klaarsus ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames. Kui toode ostetakse sünnipäevakingiks või mingil muul põhjusel on toote kättesaamisega väga kiire, palume sellest koheselt meile kirjutada pärast tellimuse esitamist. 

9. Muud tingimused
9.1. Klaarsus kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid vastavalt Privaatsustingimustele
9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Klaarsus OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadustest ja valitsuse määrustest.
9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Klaarsusel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Käesolevad Ostutingimused kehtivad alates 05.06.2018.a.